לידור כימיקלים בע"מ
מדריך הגנת הצומח, תברואה ווטרינריה
לאתר המחלקה הוטרינרית

קוטלי חרקים

תכשירים הנותנים פתרון בהדברת מגוון רחב של מזיקים הפוגעים בגידולים חקלאיים.
התכשירים בעלי רמת רעילות המותרת לשימוש בטוח ויעיל ומבלי לפגוע בסביבה.

מסורול 500 Mesurol

תכשיר להדברת התריפס הקליפורני, תריפס הטבק וחיפושיות קפנודיס בוגרות

נמקור 10% Nemacur

תכשיר להדברת נמטודות בגידולים חקלאיים

נמקור 400 Nemacur

תכשיר להדברת נמטודות בגידולים חקלאיים

קונפידור 350 Confidor

תכשיר סיסטמי להדברת חרקים במטעים, ירקות, גידולי שדה ופרחים

קליפסו 480 Calypso

תכשיר סיסטמי להדברת חרקים במטעים וירקות

ביסקיה 240 Biscaya

תכשיר להדברת מזיקים בירקות, מטעים, כרמים וגד"ש

פרותיאוס 110 Proteus

תרחיף שמן להדברת מזיקים במטעים וירקות

קרפו וירוסין Carpovirusine SC

תכשיר ביולוגי להדברת עש תפוח במטעי תפוח ואגס לשימוש בחקלאות קונוונציונלית ואורגנית

מובנטו 100 Movento

מובנטו הינו תכשיר מקבוצה כימית חדשה ובעל מנגנון פעולה חדיש הגורם לעיכוב סינתזת החומצת שומן הדרוש ליצירת ממברנות התאים בגוף המזיק. התכשיר סיסטמי מוחלט ומועבר לכל חלקי הצמח אליהם יש זרימת מומסים (הן בעצה והן בשיפה). לאחר קליטת הרעל ע"י הדרגות הצעירות של מזיקים מוצצים למיניהם, הן לא יכולות לעבור לדרגות מתקדמות יותר וכך בטווח זמן של 2-5 ימים המזיק מת (אורך זמן תמותה תלוי בדרגת המזיק ו/או תנאי הסביבה). לתכשיר גם השפעה על נקבות בוגרות ע"י פגיעה ביכולת להטיל ביצים. התכשיר נחשב כרך לגבי אויבים טבעיים ולכן עשוי לשמש ככלי חשוב במערכת של הדברה משולבת. התכשיר אינו רעיל לדבורים בוגרות ואינו נחשב כמסוכן לוולדותיהן בתנאי שדה רגילים.


 Previous Page 

דרונט בניית אתרים