לידור כימיקלים בע"מ
מדריך הגנת הצומח, תברואה ווטרינריה
ווטמרקט שיווק

קוטלי עשבים

המחלקה נותנת פתרונות בהדברת עישבייה בגידולים חקלאיים ובשטחי בור.
כל התכשירים עברו תהליך רישוי מוסדר בישראל.

אולימפוס 70% Olympus

תכשיר ברירני להדברת עשבים דגניים בחיטה לאחר הצצה

אטריביוט-קומבי Attribute-combi

תכשיר ברירני להדברת עשבים דגניים ועשבים ר"ע בחיטה לאחר הצצה

אקיפ 45 Equip

תכשיר ברירני להדברת עשבים דגניים ועשבים ר"ע בתירס מתוק ותירס מספוא לאחר הצצה

גולטיקס 70 Goltix

תכשיר ברירני להדברת עשבים רחבי עלים בסלק אדום ומספוא

סלקט סופר Select Super

תכשיר להדברה בררנית של עשבים דגניים חד-שנתיים ורב-שנתיים

סנקור 70% Sencor

תכשיר ברחרני להדברת עשבים דגניים ורחבי עלים בתפוחי אדנה, עגבניות שתולות, גזר, חיטה ושטחים לא חקלאיים - שטחי בור

קוורץ 500 Quartz

קוטל עשבים חד שנתיים רחבי עלים בחיטה, בבצל, בשום, בכרפס, במטעים, בשטחי בור ובצידי כבישים
דרונט בניית אתרים