בייטריל 5%, תמיסה להזרקה וטרינרי – Baytril™ 5% Injectable Solution Veterinary

תיאור המוצר

בייטריל 5% להזרקה הינו תרופה וטרינרית, לפיכך, למידע על המוצר יש לפנות לעמוד המוצר באתר משרד הבריאות:

https://data.health.gov.il/drugs/index.html#!/medDetails/082%2015%2091819%2000

בייטריל 10% להזרקה:

https://israeldrugs.health.gov.il/#!/medDetails/082%2014%2091839%2000

התכשיר מיועד לטיפול לבני בקר במקרים של זיהום בקטריאלי, הנגרם על-ידי חיידקים הרגישים לאנרופלוקסצין, רק לאחר שהוכחה באופן .מעבדתי רגישות החיידק ונמצא כי אין חלופה טיפולית

🔍 בייטריל 5%, תמיסה להזרקה וטרינרי – Baytril™ 5% Injectable Solution Veterinary

אנטיביוטיקה לטיפול בעגלים, תמיסה להזרקה וטרינרית.

מוצרים נוספים

מדריך הגנת הצומח