צפו: הדגמת יעילות אליון® (®Alion) בהדברת עשבים במטע

לידור אלמנטס מציגה את יעילות קוטל העשבים אליון® בהדברת עשבים במטע.

צפו: הדגמת יעילות אליון® (®Alion) בהדברת עשבים במטע

הסרטון הבא מציג את יעילות טיפול האליון® במטע השקד של אריה סלע בכפר תבור שבגליל התחתון. אליון® מצטיין בהדברת העשבים במטע ונותן למגדל ניקיון ושקט ארוכי טווח:

מדריך הגנת הצומח