צפו: הדגמת יעילות ולום פריים® (®Velum Prime) לטיפול בנמטודות חופשיות

לידור אלמנטס בשיתוף חברת באייר (Bayer) מציגות את יעילות תכשיר ולום פריים® לטיפול בנמטודות חופשיות בפלפל.

צפו: הדגמת יעילות ולום פריים® (®Velum Prime) לטיפול בנמטודות חופשיות

לידור אלמנטס בשיתוף חברת באייר (Bayer) חברו למגדלי פארן כדי להדגים את יעילות התכשיר ולום פריים® לטיפול בנמטודות חופשיות בגידול פלפל.

הסרטון הבא מציג את יעילות טיפול הולום בחלקה הנגועה בנמטודות חופשיות למול טיפול ביקורת (חיטוי סולרי בלבד):

מדריך הגנת הצומח