השקת ולום פריים® (®Velum Prime) – קוטל נמטודות חדשני

אנשינו הציגו את קוטל הנמטודות החדשני של חברת באייר (Bayer), יתרונותיו ואופן השימוש בו למגדלים ברחבי הארץ כחלק מפעילות הנגשת מידע חיוני להגנת הצומח.

השקת ולום פריים® (®Velum Prime) – קוטל נמטודות חדשני

ולום פריים® (®Velum Prime) הינו קוטל נמטודות חדשני בעל יעילות גבוהה במינונים נמוכים. החומר הפעיל Fluopyram מייצג קבוצה כימית חדשה – Pyridylethylamide. החומר מורשה בשלב זה לשימוש בעגבנייה ויעיל מאוד להדברת נמטודות יוצרות עפצים. התכשיר נמצא בפיתוח להדברת נמטודות נוספות במגוון גידולים.

לידור אלמנטס השיקה את תכשיר ולום פריים בקיץ 2019 לגידול העגבנייה. קיימנו 10 השקות ברחבי הארץ במתכונת "הקרקס הנודד". מטרת ההשקות במתכונת זו היתה הגעה אל המגדלים באזור מגוריהם והגידול עצמו, והעברת המידע העדכני על התכשיר בהרכבים של 20-50 מגדלים בכל השקה.

המגדלים קיבלו סקירה של כל המידע המקצועי על התכשיר, ניסיונות נבחרים ומייצגים בתהליך הרישוי, דגשים לגבי מועדי ואופן היישום המומלצים ועלויות צפויות של הטיפול החדש. ההשקות קוימו בשיתוף פעולה עם חברת באייר, יצרנית התכשיר, ונציגי באייר בתחום הזרעים סקרו בפני המגדלים מידע נוסף לגבי כנות בגידול עגבנייה.

אנו מאמינים כי מתכונת זו של הנגשת המידע למגדלים חיונית מאוד לשימוש יעיל ונכון בתכשירנו ולרווחת המגדלים. פנו אלינו למידע נוסף או ייעוץ אגרונומי.

מדריך הגנת הצומח