מחלות ומזיקים עיקריים בתקופת האביב בחיטה ושעורה

מאמרם של יפתח גלעדי, אור רם, תמר אלון, ינון שחם ועוזי נפתליהו דן בפגעים העיקריים בחיטה ושעורה.

מחלות ומזיקים עיקריים בתקופת האביב בחיטה ושעורה

המאמר מתאר ומציג דוגמאות לפגעים בחיטה ושעורה, כגון: ספטוריות הגלומות, ספטוריית העלים, חילדון עלה, חילדון צהוב, חילדון קנה, קימחון, כנימות עלה, פשפש הקמה (פשפש התבואה), עש הקמה, חלזונות, מחלת הרשת, מחלת הפסים.

למידע או שאלות נוספות, פנו לצוות האגרונומים שלנו.

מדריך הגנת הצומח