פסילת ההדר האסייתית – קריאה להגברת ערנות ופיקוח בפרדסי ישראל

מחלת הגרינינג (Huanglonbing), הנגרמת על-ידי החיידק Candidatus Liberibacter ומועברת על-ידי וקטור (נשא) פסילת ההדר האסייתית (Diaphorina citri Kuwayama), הינה אחת ממחלות ההדרים הקשות הידועות לנו. משרד החקלאות ופיתוח הכפר קורא להגברת הערנות וסיוע במניעת פגיעה בגידולי ההדרים בישראל.

פסילת ההדר האסייתית – קריאה להגברת ערנות ופיקוח בפרדסי ישראל

מקורה של פסילת ההדר האסייתית (Diaphorina citri Kuwayama) הוא בדרום מזרח אסיה אך כבר הביאה להתפשטות מחלת הגרינינג (Huanglonbing) ברחבי העולם. המחלה גורמת לנזקים כבדים בדרום ומרכז אמריקה וכבר נצפתה בערב הסעודית ומדינות נוספות באפריקה. משרד החקלאות ופיתוח הכפר פרסם לאחרונה קריאה להגברת ערנות ופיקוח בפרדסי ישראל, זאת כדי לאתר סימני פסילת ההדר האסייתית מוקדם ככל הניתן ולמנוע פגיעה קשה בגידולי ההדרים בישראל.

חברת לידור אלמנטס מצטרפת לקריאת משרד החקלאות – צוות האגרונומים של החברה פועל בצמוד למגדלי ההדרים כדי לנטר את הפרדסים ולפעול כנגד פסילת ההדר האסייתית. ראו בפרסום מטה מהם סימני הזיהוי העיקריים של פסילת ההדר האסייתית ופנו אלינו כאן לשאלות או תמיכה מצוות האגרונומים שלנו.

 

עדכון פברואר 2023: פסילת ההדר האסייתית נצפתה בארץ וכתגובה השירותים להגנת הצומח בחרו בשמן הקייצי JMS של חברת JMS Flower Farm ומשווק על-ידי לידור אלמנטס ככלי המרכזי להתמודדות עם הפסילה בעצים בחצרות הבתים באיזורים הנגועים.

מדריך הגנת הצומח