JMS שמן קייצי – JMS Mineral Oil

לא מזהים את הפגע? נסו לזהות באמצעות שלנו

מינון מומלץ:

הערה :

על המשתמש במידע ו/או המוצר חלה החובה לבדוק התאמתם לצרכיו. השימוש במכשיר הוא אך ורק עפ”י התווית העדכנית על גבי המוצר.

לחצו הוספה למועדפים עבור גישה מהירה למדריך המוצרים.

מחשבון יישום מוצרים

עבור מעל 100 ליטר לדונם יש להשתמש באחוז מינון

מינון:

סה"כ מיכלים

כמות מיכלים

סה"כ נפח מים (ל')

נפח מים למיכל (ל')

סה"כ כמות מוצר (ק"ג/ל')

כמות מוצר למיכל (ק"ג/ל')

תיאור המוצר

שמן קייצי JMS הינו תחליב שמן מינרלי להדברת קימחונות (Powdery mildew) בירקות ומטעים, אקריות (Acari) אדומה מזרחית וארגמנית בהדרים וכנימת המנגו הרכה במנגו. מנגנון הדברת האקריות של השמן הינו פיזיקלי ומתבסס על סתימת פתחי הנשימה של המזיק.

התכשיר אינו סיסטמי, לכן יש להבטיח כיסוי מירבי של העלווה ויישום בנפח גבוה.

התכשיר מורשה לשימוש כמשטח לקוטל העשבים גולטיקס ומשפר מאוד את יעילות הדברת העשבים.

שמן קייצי JMS מורשה לשימוש גם בחקלאות אורגנית.

התכשיר אינו רעיל לדבורים.

יתרונות המוצר

  • הדברה מהירה וטובה

  • מורשה לשימוש בחקלאות האורגנית

  • אין צורך בהגדרת שאריות לגידול

דגשים לשימוש במוצר

אין לרסס את התכשיר בצמחים הנמצאים בעקת מים, חום או עקה מכל סוג אחר.

🔍 JMS שמן קייצי –  JMS Mineral Oil
🔍 JMS שמן קייצי –  JMS Mineral Oil
🔍 JMS שמן קייצי –  JMS Mineral Oil

תכשיר שמן מינרלי להדברת מחלות ואקריות במגוון גידולים.

מכיל: 97.2% Mineral Oil

תוארית: שמן

סיווג FRAC: NC

מארז: 1, 10, 57 או 114 ליטר

מוצרים נוספים

מדריך הגנת הצומח