אטריביוט קומבי® – ®Attribute-Combi

לא מזהים את הפגע? נסו לזהות באמצעות שלנו

מינון מומלץ:

הערה :

על המשתמש במידע ו/או המוצר חלה החובה לבדוק התאמתם לצרכיו. השימוש במכשיר הוא אך ורק עפ”י התווית העדכנית על גבי המוצר.

לחצו הוספה למועדפים עבור גישה מהירה למדריך המוצרים.

מחשבון יישום מוצרים

עבור מעל 100 ליטר לדונם יש להשתמש באחוז מינון

מינון:

סה"כ מיכלים

כמות מיכלים

סה"כ נפח מים (ל')

נפח מים למיכל (ל')

סה"כ כמות מוצר (ק"ג/ל')

כמות מוצר למיכל (ק"ג/ל')

תיאור המוצר

אטריביוט קומבי® (®Attribute Combi) הינו קוטל עשבים דגניים ומספר עשבים רחבי עלים בחיטה. מנגנון הפעולה של התכשיר הינו עיכוב פעילות האנזים ALS באמצעות שני חומרים פעילים מקבוצות כימיות שונות.

התכשיר מדביר מגוון עשבים דגניים בחיטה, כולל כאלו שפיתחו עמידות לתכשירים מעכבי האנזים ACCase המקובלים מאוד בחיטה (קוטלי דגניים המבוססים על החומר הפעיל Clodinafop Propargyl). בהקשר זה חשיבותו של התכשיר בולטת כאשר חיטה מגודלת במחזור לאחר גידול רחב עלים אשר טופל בקוטל דגניים בררני מקבוצת מעכבי האנזים ACCase.

יתרונות המוצר

  • מדביר גם עשבים דגניים אשר פיתחו עמידות למעכבי האנזים ACCase

דגשים לשימוש במוצר

התכשיר אינו מדביר זון ומיני שעורה אך ריסוס על נבטים צעירים ממינים אלו יפחית את האוכלוסייה שתתפתח בגידול.

למניעת התפתחות עמידות של עשבים לתכשיר, מומלץ לשלב במחזור הגידולים תכשירים קוטלי דגניים בעלי מנגנון פעולה שונה, כמו תכשירים המכילים את החומר הפעיל Propyzamide  (HRAC 3)  המתאימים לשימוש בקטניות (בהתאם לתוויות התכשירים).

לאחר ריסוס התכשיר בשדה גוון החיטה מצהיב. הצהבה זו נעלמת לאחר כ-14-21 יום ובמספר ניסויים הוכח שהצהבה זו אינה פוגעת ביבול החיטה בחלקות המטופלות.

התכשיר שאריתי לגידולים עוקבים, יש לפעול לפי הנחיות התווית לגידולים העוקבים.

🔍 אטריביוט קומבי® – ®Attribute-Combi

תכשיר בררני להדברת עשבים דגניים ורחבי עלים בחיטה לאחר הצצה.

מכיל: 6.75% Propoxycarbazone sodium עם 4.5% Mesosulfuron methyl ו- 9% (Mefenpyr diethyl (safener

תוארית: גרגירים רחיפים

סיווג HRAC: 2+2

מארז: 500 גרם

מוצרים נוספים

מדריך הגנת הצומח