אלייט® – ®Aliette

לא מזהים את הפגע? נסו לזהות באמצעות שלנו

מינון מומלץ:

הערה :

על המשתמש במידע ו/או המוצר חלה החובה לבדוק התאמתם לצרכיו. השימוש במכשיר הוא אך ורק עפ”י התווית העדכנית על גבי המוצר.

מחשבון יישום מוצרים

עבור מעל 100 ליטר לדונם יש להשתמש באחוז מינון

מינון:

סה"כ מיכלים

כמות מיכלים

סה"כ נפח מים (ל')

נפח מים למיכל (ל')

סה"כ כמות מוצר (ק"ג/ל')

כמות מוצר למיכל (ק"ג/ל')

תיאור המוצר

אלייט® (®Aliette) הינו קוטל מחלות להדברת כשותית (Downy mildew) במגוון ירקות ורקבון חום (Brown rot) בהדרים, בעל פעילות סיסטמית מלאה (דו-כיוונית) להדברת מחלות הנגרמות על-ידי פטריות מקבוצת פטריות האצה (Oomycetes).

אלייט אינו רעיל לדבורים.

יתרונות המוצר

  • יעיל לטיפול בפרי הדר לאחר קטיף בשיטת החיטוי במים ו/או הקילוח, למניעת הדבקה והגנה על הפרי מפני ריקבון חום

  • מנגנון הדברה ישירה והשריית עמידות של הצמח בפני מחלות

🔍 אלייט® – ®Aliette

תכשיר להדברת מחלות במגוון גידולים.

מכיל: 80% Fosethyl Al

תוארית: אבקה רחיפה

סיווג FRAC: P07

מארז: 3 ק"ג

מוצרים נוספים

מדריך הגנת הצומח