אספלנדה® – ®Esplanade

לא מזהים את הפגע? נסו לזהות באמצעות שלנו

מינון מומלץ:

הערה :

על המשתמש במידע ו/או המוצר חלה החובה לבדוק התאמתם לצרכיו. השימוש במכשיר הוא אך ורק עפ”י התווית העדכנית על גבי המוצר.

לחצו הוספה למועדפים עבור גישה מהירה למדריך המוצרים.

מחשבון יישום מוצרים

עבור מעל 100 ליטר לדונם יש להשתמש באחוז מינון

מינון:

סה"כ מיכלים

כמות מיכלים

סה"כ נפח מים (ל')

נפח מים למיכל (ל')

סה"כ כמות מוצר (ק"ג/ל')

כמות מוצר למיכל (ק"ג/ל')

תיאור המוצר

אספלנדה® (®Esplanade) הינו קוטל עשבים דגניים ורחבי עלים לשימוש לאורך פסי רכבת, צידי דרכים בין-עירוניות, סביב ובתוך יישובים, ובמתקנים חקלאיים ללא צמחי תרבות. מנגנון הפעולה של התכשיר הינו עיכוב ייצור התאית בדפנות התאים בקודקודי הצימוח (קבוצת HRAC-29).

יתרונות המוצר

  • יעילות גבוהה מאוד במניעת הצצה של מיני עשבים חשובים כמו קייצת ומיני ירבוז

  • השפעה ארוכה מאוד

דגשים לשימוש במוצר

  • התכשיר שארתי מאוד בקרקע והשפעת הריסוס ארוכה מאוד.
  • לצורך קבלת יעילות מקסימלית, יש להקפיד על יישום מדויק על-פי הנחיות תווית התכשיר.
  • מומלץ לרסס אספלנדה לאחר הגשם הראשון המשמעותי בתחילת העונה, לפני או קרוב למועד הצצת העשבים.
  • על מנת להרחיב את טווח ההדברה לעשבים שאינם נפגעים מאספלנדה, מומלץ לשלב דיאורקס (בהתאם למגבלת השימוש בתווית דיאורקס).
  • אספלנדה אינו מדביר עשביה קיימת ולכן יש לשלב קוטל מגע.
🔍 אספלנדה® – ®Esplanade

תכשיר למניעת הצצת עשבים דגניים ורחבי עלים.

מכיל: 500 גרם בליטר Indaziflam

תוארית: תרכיז רחיף

סיווג HRAC: 29

מארז: 1 ליטר

מוצרים נוספים

מדריך הגנת הצומח