בומינאל® – ®Buminal

לא מזהים את הפגע? נסו לזהות באמצעות שלנו

מינון מומלץ:

הערה :

על המשתמש במידע ו/או המוצר חלה החובה לבדוק התאמתם לצרכיו. השימוש במכשיר הוא אך ורק עפ”י התווית העדכנית על גבי המוצר.

מחשבון יישום מוצרים

עבור מעל 100 ליטר לדונם יש להשתמש באחוז מינון

מינון:

סה"כ מיכלים

כמות מיכלים

סה"כ נפח מים (ל')

נפח מים למיכל (ל')

סה"כ כמות מוצר (ק"ג/ל')

כמות מוצר למיכל (ק"ג/ל')

תיאור המוצר

בומינאל (Buminal) הינו הידרוליזט חלבוני המופק מחומרים צמחיים. הבומינאל הינו פיתיון נוזלי המיועד לשילוב עם מלתיון להדברת זבוב הים התיכון  (Ceratitis capitata) בהדרים ובמטע.

🔍 בומינאל® – ®Buminal
🔍 בומינאל® – ®Buminal
🔍 בומינאל® – ®Buminal

פתיון נוזלי לשילוב עם מלתיון להדברת זבוב הים התיכון בהדרים ובמטע.

מכיל: 50% Protein Hydrolysate

תוארית: פיתיון

מארז: 1 או 200 ק"ג

מוצרים נוספים

מדריך הגנת הצומח