לונה טרנקיליטי® – ®Luna Tranquility

לא מזהים את הפגע? נסו לזהות באמצעות שלנו

מינון מומלץ:

הערה :

על המשתמש במידע ו/או המוצר חלה החובה לבדוק התאמתם לצרכיו. השימוש במכשיר הוא אך ורק עפ”י התווית העדכנית על גבי המוצר.

מחשבון יישום מוצרים

עבור מעל 100 ליטר לדונם יש להשתמש באחוז מינון

מינון:

סה"כ מיכלים

כמות מיכלים

סה"כ נפח מים (ל')

נפח מים למיכל (ל')

סה"כ כמות מוצר (ק"ג/ל')

כמות מוצר למיכל (ק"ג/ל')

תיאור המוצר

לונה טרנקיליטי® (®Luna Tranquility) הינו תכשיר המשלב שני חומרים פעילים מקבוצות כימיות שונות, בעלי מנגנוני פעולה שונים:

  • Fluopyram – מרכיב חדיש המייצג קבוצה כימית חדשה – Pyridylethylamide.  חומר זה מעכב אנזים בשרשרת הנשימה המיטוכונדריאלית של הפטרייה וכתוצאה מכך משפיע עליה לאורך שלבים שונים של מחזור החיים.
  • Pyrimethanil – החומר הפעיל של התכשיר מיתוס. לחומר פעיל זה מנגנון פעולה ייחודי המעכב את הפרשת אנזימי הפטרייה הפתוגנית המעכלים את דפנות תאי הצמח, ובכך נמנע הרס התאים.

התכשיר יעיל מאוד להדברת המחלות הבאות:

  1. בוטריטיס (Gray mold) וקישיוניה גדולה (Sclerotinia stem rot) במגוון ירקות.
  2. קימחון (Powdery mildew), בוטריוספרה (Botryosphaeria) ומניעת מחלות אחסון במנגו.
  3. גרב (Apple scab) בתפוח.

יתרונות המוצר

  • חומר פעיל מקבוצה כימית חדשה (Fluopyram)

  • סטנדרט חדש להדברת קישיוניה גדולה

  • שילוב של שני חומרים פעילים עם מנגנוני פעולה שונים, דבר המפחית מאוד היווצרות תנגודת

🔍 לונה טרנקיליטי® – ®Luna Tranquility

תכשיר להדברת בוטריטיס, קישיוניה גדולה ובוטריוספרה במגוון גידולים.

מכיל: 125 גרם בליטר Fluopyram ו-375 גרם בליטר Pyrimethanil

תוארית: תרכיז רחיף

סיווג FRAC: 9+7

מארז: 1 ליטר

מוצרים נוספים

מדריך הגנת הצומח