אולימפוס® – ®Olympus

לא מזהים את הפגע? נסו לזהות באמצעות שלנו

מינון מומלץ:

הערה :

על המשתמש במידע ו/או המוצר חלה החובה לבדוק התאמתם לצרכיו. השימוש במכשיר הוא אך ורק עפ”י התווית העדכנית על גבי המוצר.

לחצו הוספה למועדפים עבור גישה מהירה למדריך המוצרים.

מחשבון יישום מוצרים

עבור מעל 100 ליטר לדונם יש להשתמש באחוז מינון

מינון:

סה"כ מיכלים

כמות מיכלים

סה"כ נפח מים (ל')

נפח מים למיכל (ל')

סה"כ כמות מוצר (ק"ג/ל')

כמות מוצר למיכל (ק"ג/ל')

תיאור המוצר

אולימפוס® (®Olympus) הינו קוטל עשבים דגניים, חלמית ומספר מיני מצליבים בחיטה. מנגנון הפעולה של התכשיר הינו עיכוב פעילות האנזים ALS.

התכשיר מדביר מגוון עשבים דגניים בחיטה, כולל כאלו שפיתחו עמידות לתכשירים מעכבי האנזים ACCase, המקובלים מאוד בחיטה (קוטלי דגניים המבוססים על החומר הפעיל Clodinafop Propargyl).  בהקשר זה חשיבותו של התכשיר בולטת כאשר חיטה מגודלת במחזור לאחר גידול רחב עלים אשר טופל בקוטל דגניים בררני מקבוצת מעכבי האנזים ACCase.התכשיר אינו מדביר זון.

ריסוס מיני שעורה עד תחילת הסתעפות יפחית את האוכלוסייה שתתפתח בגידול.

יתרונות המוצר

  • מדביר גם עשבים דגניים שפיתחו עמידות למעכבי האנזים ACCase

דגשים לשימוש במוצר

למניעת התפתחות עמידות של עשבים לתכשיר, מומלץ לשלב במחזור הגידולים תכשירים קוטלי דגניים בעלי מנגנון פעולה שונה, כמו תכשירים המכילים את החומר הפעיל Propyzamide (HRAC 3) המתאימים לשימוש בקטניות (בהתאם לתוויות התכשירים).

התכשיר שאריתי לגידולים עוקבים, יש לפעול לפי הנחיות התווית לגידולים העוקבים.

🔍 אולימפוס® – ®Olympus

תכשיר בררני להדברת עשבים דגניים בחיטה לאחר הצצה.

מכיל: 70% Propoxycarbazone sodium

תוארית: גרגירים רחיפים

סיווג HRAC: 2

מארז: 300 גרם

מוצרים נוספים

מדריך הגנת הצומח