קופרו אנטרקול® – ®Cupro Antracol

לא מזהים את הפגע? נסו לזהות באמצעות שלנו

מינון מומלץ:

הערה :

על המשתמש במידע ו/או המוצר חלה החובה לבדוק התאמתם לצרכיו. השימוש במכשיר הוא אך ורק עפ”י התווית העדכנית על גבי המוצר.

לחצו הוספה למועדפים עבור גישה מהירה למדריך המוצרים.

מחשבון יישום מוצרים

עבור מעל 100 ליטר לדונם יש להשתמש באחוז מינון

מינון:

סה"כ מיכלים

כמות מיכלים

סה"כ נפח מים (ל')

נפח מים למיכל (ל')

סה"כ כמות מוצר (ק"ג/ל')

כמות מוצר למיכל (ק"ג/ל')

תיאור המוצר

קופרו אנטרקול® (®Cupro Antracol) הינו קוטל מחלות המשלב אנטרקול מקבוצת התיו-קרבמטים ונחושת. התכשיר יעיל למניעת מחוללי מחלות הכשותית (Downy mildew), ניקוד בקטרי (Bacterial speck), כימשון השקעים (Stemphylium leaf blight), כשותית (Downy mildew), עין הטווס (Peacock spot) ואלטרנריה חיצונית (Black dots) במגוון ירקות, זית, רימון ותבלינים.

קופרו אנטרקול אינו רעיל לדבורים.

יתרונות המוצר

  • פעילות סינרגטית של שני חומרים פעילים

  • בעל יעילות מוכחת לאורך שנים

🔍 קופרו אנטרקול® – ®Cupro Antracol
🔍 קופרו אנטרקול® – ®Cupro Antracol

תכשיר משולב עם נחושת להדברת מחלות במגוון גידולים.

מכיל: Propineb 17.5%, Copper Oxychloride 37%

תוארית: אבקה רטיבה

סיווג FRAC: M01+M03

מארז: 3 או 10 ק"ג

מוצרים נוספים

מדריך הגנת הצומח