פלינט® – ®Flint

לא מזהים את הפגע? נסו לזהות באמצעות שלנו

מינון מומלץ:

הערה :

על המשתמש במידע ו/או המוצר חלה החובה לבדוק התאמתם לצרכיו. השימוש במכשיר הוא אך ורק עפ”י התווית העדכנית על גבי המוצר.

מחשבון יישום מוצרים

עבור מעל 100 ליטר לדונם יש להשתמש באחוז מינון

מינון:

סה"כ מיכלים

כמות מיכלים

סה"כ נפח מים (ל')

נפח מים למיכל (ל')

סה"כ כמות מוצר (ק"ג/ל')

כמות מוצר למיכל (ק"ג/ל')

תיאור המוצר

פלינט® (®Flint) הינו קוטל פטריות מקבוצת הסטרובילורינים המכיל את החומר הפעיל Trifloxystrobin. החומרים הפעילים מקבוצה זו מעכבים ייצור אנרגיה ברמה התאית על-ידי עיכוב העברת אלקטרונים במיטוכונדריה במערכת קומפלקס III. החומר הפעיל נספח במהירות לשכבת השעווה שבקוטיקולה ומשם חודר אל רקמת העלה באופן טרנסלמינרי. לחומר יכולת תנועה בפאזה הגזית בסמוך לפני הקוטיקולה (תכשיר מזוסיסטמי).

התכשיר מורשה להדברת קימחונות (Powdery mildew), חלדונות (Stone fruits rust), עין הטווס (Peacock spot), ריקבון הבצל (Bulb rot), כימשון השקעים (Stemphylium leaf blight), כשותית (Downy mildew), חלפת (Alternaria leaf blight), עובש עלים (Leaf mold), גרב (Apple scab), גחלון (Anthracnose), עובש בין גרעינים (Moldy core), עובש ירוק (Green mold) וזרוע מתה שחורה (Black dead arm) במגוון ירקות פירות מטעים וכרמים.

יתרונות המוצר

  • סטרובילורין עם תנועה ייחודית על פני הצמח (מזוסיסטמי)

  • מורשה לשימוש במגוון רחב מאוד של גידולים ומחלות

🔍 פלינט® – ®Flint

סטרובילורין להדברת מחלות במגוון גידולים.

מכיל: 50% Trifloxystrobin

תוארית: גרגירים רחיפים

סיווג FRAC: 11

מארד: 0.15 או 0.5 ק"ג

מוצרים נוספים

מדריך הגנת הצומח