פוליקור® – ®Folicur

לא מזהים את הפגע? נסו לזהות באמצעות שלנו

מינון מומלץ:

הערה :

על המשתמש במידע ו/או המוצר חלה החובה לבדוק התאמתם לצרכיו. השימוש במכשיר הוא אך ורק עפ”י התווית העדכנית על גבי המוצר.

מחשבון יישום מוצרים

עבור מעל 100 ליטר לדונם יש להשתמש באחוז מינון

מינון:

סה"כ מיכלים

כמות מיכלים

סה"כ נפח מים (ל')

נפח מים למיכל (ל')

סה"כ כמות מוצר (ק"ג/ל')

כמות מוצר למיכל (ק"ג/ל')

תיאור המוצר

פוליקור® (®Folicur) הינו תכשיר סיסטמי להדברת מחלות. התכשיר הינו קוטל פטריות מקבוצת הטריאזולים אשר נקלט על-ידי הצמח ומועבר מנקודת הקליטה כלפי מעלה.

התכשיר פועל למניעה וריפוי של מחלות רבות, ובמקרים מסוימים פועל להדברת נגיעות קיימת.

פוליקור מורשה להדברת קימחונות (Powdery mildew), חלדונות (Stone fruits rust), כימשון השקעים (Stemphylium leaf blight), חלפת (Alternaria leaf blight), עובש עלים (Leaf mold), נמשון (Red leaf blotch), כתמת (Cercospora leaf spot), ריקבון חום (Fruit rot), קישיונה (Sclerotinia stem rot), ספטוריה (Septoria blotch) ושדפון (Ascochyta blight) במגוון גידולים רחב מאוד.

יתרונות המוצר

  • בעל יעילות מוכחת לאורך שנים

  • פעילות ממושכת בהשוואה לתכשירים אחרים מקבוצה זו

  • מורשה למגוון גידולים רחב

🔍 פוליקור® – ®Folicur
🔍 פוליקור® – ®Folicur

תכשיר להדברת מחלות במגוון גידולים.

מכיל: 250 גרם בליטר Tebuconazole

תוארית: תרכיז מתחלב

סיווג FRAC: 3

מארז: 1 או 5 ליטר

מוצרים נוספים

מדריך הגנת הצומח