פולינוס – ®Pollinus

לא מזהים את הפגע? נסו לזהות באמצעות שלנו

מינון מומלץ:

הערה :

על המשתמש במידע ו/או המוצר חלה החובה לבדוק התאמתם לצרכיו. השימוש במכשיר הוא אך ורק עפ”י התווית העדכנית על גבי המוצר.

לחצו הוספה למועדפים עבור גישה מהירה למדריך המוצרים.

מחשבון יישום מוצרים

עבור מעל 100 ליטר לדונם יש להשתמש באחוז מינון

מינון:

סה"כ מיכלים

כמות מיכלים

סה"כ נפח מים (ל')

נפח מים למיכל (ל')

סה"כ כמות מוצר (ק"ג/ל')

כמות מוצר למיכל (ק"ג/ל')

תיאור המוצר

פולינוס (®Pollinus) הינו תכשיר המיועד להגביר את פעילות ההאבקה של הדבורים (דבש ובומבוסים) בגידולים חקלאיים. התכשיר הינו תרכיז מתחלב אשר מעתיק באופן קרוב ככל הניתן את פרומון המעקב. פרומון זה מושך דבורי דבש ובומבוסים אשר מחפשים מקורות מזון.

גורמים אביוטיים עלולים להשפיע באופן שלילי על האבקת המאביקים: לדוגמא, טמפרטורות נמוכות באביב מפחיתות את פעילות חיפוש ואגירת מזון, ומאידך, טמפרטורות גבוהות במיוחד בחממות עשויות להגדיל את רמות הפריחה בגידול אך גורמות להפחתה בייצור הצוף בפרחים, דבר שמפחית את משיכת המאביקים לגידול.

יישום פולינוס במהלך הפריחה עשוי להגדיל באופן משמעותי את פעילות הדבורים (דבש ובומבוסים) ולשפר את רמת החנטה.

יתרונות המוצר

  • מגביר פעילות דבורי דבש ובומבוסים אשר עשויה להגדיל את יבול הגידול

  • יש ליישם על-ידי ריסוס נוף בעת פריחת הגידול

🔍 פולינוס – ®Pollinus

תכשיר המיועד להגביר את פעילות ההאבקה של הדבורים (דבש ובומבוסים) בגידולים חקלאיים.

מכיל: 500 גרם בליטר Terpenes (linalol, citral, geraniol, anetol)

תוארית: תרכיז מתחלב

מארז: 1 ליטר

מוצרים נוספים

מדריך הגנת הצומח