קלנטרן® – ®Kelantren

לא מזהים את הפגע? נסו לזהות באמצעות שלנו

מינון מומלץ:

הערה :

על המשתמש במידע ו/או המוצר חלה החובה לבדוק התאמתם לצרכיו. השימוש במכשיר הוא אך ורק עפ”י התווית העדכנית על גבי המוצר.

מחשבון יישום מוצרים

עבור מעל 100 ליטר לדונם יש להשתמש באחוז מינון

מינון:

סה"כ מיכלים

כמות מיכלים

סה"כ נפח מים (ל')

נפח מים למיכל (ל')

סה"כ כמות מוצר (ק"ג/ל')

כמות מוצר למיכל (ק"ג/ל')

תיאור המוצר

קלנטרן® (®Kelantren) הינו תכשיר לריפוי מחסורי ברזל בתוארית נוזלית.

יתרונות המוצר

  • תוארית נוזלית

  • כילאט ייחודי המותאם לסוג הקרקעות הקיימות בארץ

🔍 קלנטרן® – ®Kelantren

כילאט ברזל נוזלי לריפוי כלורוזה ומחסורי ברזל במגוון גידולים.

מכיל: Fe EDDHA (כילאט ברזל) 25 גרם/ליטר

תוארית: תרכיז נוזלי

מארז: 25 ליטר

מוצרים נוספים

מדריך הגנת הצומח